Om oss

Situationen med reformering inom vård och omsorg samt inom hälso- och sjukvården ser inte ut som ett separat fall, utan som en systematisk förändring i hela systemet.

Inom den närmaste framtiden kommer möjligtvis det inte att finnas
hemtjänsten, personlig assistans, medicinska tjänster i sin tur
kommer att tillhandahållas på ungefär samma princip som i Amerika.

Detta problem ser komplext ut, arbetsförhållandena i branschen
försämras, vilket leder till att vårdkvaliteten för sjuka och äldre
kommer att minskas och medicinska tjänster kommer att bli dyra.

Ingen ordentlig opinionsundersökning har genomförts i samhället.
För närvarande finns det ingen organisation som är intresserad av
att undersöka den allmänna opinionen om reformen av hälso- och
sjukvården, både i patientens och i de branschanställdas intressen.

Systemet ändras utan allmän diskussion.
Människor konsolideras inte ens inom en facklig organisation.
När, exempelvis, reformer infördes inom medicin, och arbetare vid
medicinska institutioner gick till demonstrationen, fick de inte
massivt stöd av kollegor från relaterade områden: till exempel personliga assistenter.
Brist på stöd har gjort det möjligt för beslutsfattare att utan hinder införa
lösningar som inte är populära hos vårdpersonal.

Detsamma händer nu med anställda inom personlig assistans eller hemtjänst.

Det ser ut som om samhället saknar någon form av offentligt organ som
kan samordna opinionsundersökningar, gemensamt korsstöd för kollegor
från parallella tjänster inom samma bransch eller fackförening,
organisera massuttryck av åsikter, organisera motstånd mot
beslutsfattande som förvärrar situationen i industri.

Man kan anta att dessa funktioner ska utföras av fackföreningen (eller inte),
men fackföreningen utför faktiskt inte sådana funktioner (eller gör det delvis).

I samband med ovanstående föreslås det att organisera en offentlig
rörelse, den huvudsakliga inriktningen för rörelsens verksamhet kommer att vara organiseringen av diskussioner, opinionsundersökningar, omröstningar.

För närvarande är det relevant att diskutera vilka konsekvenserna för samhället kan privatiseringen, med andra ord kommersialiseringen av hälso- och sjukvården och hemvården, leda till i framtiden.

Alla beslut som rörelsen kommer att genomföra måste baseras på
den allmänna opinionen, det vill säga demokratiskt.